MY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Záleží nám na životnom prostredí.

Ekológia

Myslíme ekologicky od výberu farby až po hospodárenie s odpadmi.

Naša spoločnosť používa už dnes cca 5 rokov produkty - krycie laky na vodnej báze a produkty HS ( produkty s vysokým obsahom sušiny), ktoré sú v súlade s novou smernicou EU 2004/42/EC, smernicou ktorá sa tyká lakovacích produktov. Smernica sa tyká lakovacích produktov a obmedzuje použitie lakovacích materiálov s vysokým obsahom prchavých látok (VOC). V súlade s touto smernicou od 01.01.2007 nie je možné predávať a distribuovať výrobky, ktoré nebudú spĺňať limity prchavých organických látok (VOC), ktoré boli vyrobené po tomto dátume.

Kontakt
Poradenstvo
Kontakt

Kontakt

Máte záujem?

Neváhajte nás kontaktovať v prípade, že máte záujem o naše služby.

Ozvite sa nám